Welcome Pratacultural Science,Today is

Most Viewed

1
Analysis on plant community diversity of mountainous steppe on northern bank of Qinghai Lake
LI Meng
2010, 4(1): 20-24.
[Abstract](59152) [PDF 576KB](1109)
2
Comparison of the production performance and economic benefits of three different forage planting models in the alpine grazing area of Gannan
PEI Yabin, DU Wenhua, LIU Hancheng, LIU Cui, TIAN Xinhui
2020, 37(4): 791-799. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0298
[Abstract](24422) [FullText HTML] (1933) [PDF 642KB](87)
3
Plateau zokor mound community vegetation structure and stability in the Qinghai alpine steppes
XU Wenbing, SHI Ying, XING Yayun, ZHANG Xi, ZHENG Zhihu, LUO Qiaoyu
2020, 37(4): 603-611. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0328
[Abstract](24138) [FullText HTML] (1909) [PDF 880KB](162)
4
Effects of interaction of Epichloë gansuensis and arbuscular mycorrhizal fungi on the seedling growth and cadmium (Cd) tolerance of Achnatherum inebrians
ZHAO Zhenrui, ZHONG Rui, ZHANG Xingxu
2020, 37(3): 432-443. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0276
[Abstract](23990) [FullText HTML] (1936) [PDF 1177KB](67)
5
Effects of grazing and topography on α diversity and physical properties of the soil of alpine meadow communities in the Qinghai-Tibet Plateau
XIAO Xiang, Gericaidan, HOU Fujiang
2019, 36(12): 3041-3051. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0392
[Abstract](23314) [FullText HTML] (2115) [PDF 996KB](91)
6
Nutrient characteristics of soil sowed with different combinations of alfalfa and three perennial grasses
LAI Xingliang, SHI Shangli, WU Fang, HAO Zixuan, ZHOU Tong, CHEN Jian’gang, ZHAO Yadong
2020, 37(1): 52-64. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0127
[Abstract](23153) [FullText HTML] (19553) [PDF 1094KB](64)
7
Morphological and physiological responses of four ornamental grasses under drought stress
JIANG Qian, ZHANG Rui, LI Xiang, GAO Jingya, WANG Ning, ZHANG Chaocheng, JIANG Kai
2019, 36(12): 3024-3032. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0085
[Abstract](23115) [FullText HTML] (19521) [PDF 1027KB](96)
8
Determination of peptide nitrogen in ruminant digesta
LI Miaoshan, WANG Hucheng, ZHANG Xia
2020, 37(4): 784-790. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0284
[Abstract](23023) [FullText HTML] (1595) [PDF 617KB](45)
9
Roles of plant growth regulators during abiotic stress responses of turfgrass and forage
CHAN Zhulong, ZHANG Hui, LIU Mengyao
2019, 36(12): 3007-3023. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0510
[Abstract](22961) [FullText HTML] (19943) [PDF 898KB](150)
10
Responses of soil respiration to shrub introduction in the desert steppe of the eastern Ningxia
GUO Tiandou, ZHAO Ya'nan, ZHOU Yurong, WANG Hongmei
2019, 36(12): 3052-3064. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0404
[Abstract](22768) [FullText HTML] (1784) [PDF 1442KB](58)
11
Implementation effects of the grazing withdrawal project in national key ecological function zones: A case study of Yanchi County in Ningxia Hui Autonomous Region
ZHOU Shengqiang, SUN Pengfei, ZHAO Kai, WANG Feng, ZUO Xiangdong
2020, 37(1): 201-212. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0233
[Abstract](22736) [FullText HTML] (19162) [PDF 486KB](59)
12
Natural lactic acid bacterial community and screening of high-quality lactic acid bacteria in silage in southwest China
GUAN Hao, ZENG Tairu, SHUAI Yang, YAN Yanhong, ZHANG Xinquan
2019, 36(12): 3203-3213. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0371
[Abstract](22559) [FullText HTML] (2075) [PDF 951KB](52)
13
Effects of toxic plants on soil physicochemical properties and soil microbial abundance in an alpine meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau
MA Jianguo, HOU Fujiang, Saman BOWATTE
2019, 36(12): 3033-3040. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0405
[Abstract](22425) [FullText HTML] (19424) [PDF 848KB](105)
14
Secondary community characteristics and interspecific associations in alpine meadow areas along the Qinghai-Tibet railway
XU Yun, LUO Jiufu, ZHOU Jinxing, WANG Lina, YANG Meixiang
2020, 37(1): 41-51. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0262
[Abstract](22305) [FullText HTML] (19073) [PDF 840KB](46)
15
Research progress concerning the rumen microflora of juvenile ruminants
ZHANG Jie, XU Xiaofeng
2020, 37(2): 363-369. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0278
[Abstract](22197) [FullText HTML] (19323) [PDF 443KB](46)
16
Seasonal dynamics of aboveground biomass of typical grassland typeson the Tibetan Plateau
Duo CHU, Ciren PUBU, Yangzong DEJI, Qiumei JI, Hong TANG
2013, 7(7): 1071-1081.
[Abstract](21175) [PDF 1116KB](448)
17
Research progress on Claviceps fungus
ZHANG Haijuan, HE Yali, LI Xiuzhang, LI Chunjie
2019, 36(12): 3076-3084. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0315
[Abstract](19459) [FullText HTML] (2392) [PDF 701KB](49)
18
The concept and calculation method for comprehensive vegetation coverage of grasslands
YANG Zhi, XU Bin
2019, 36(6): 1475-1478. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2019-0188
[Abstract](11812) [FullText HTML] (6896) [PDF 576KB](177)
19
Effect of biotic and abiotic factors on symbiotic nitrogen fixation
2010, 4(6): 64-70.
[Abstract](11309) [PDF 445KB](2849)
20
Research progress of flavonoids biological activity
2010, 4(6): 115-122.
[Abstract](10213) [PDF 580KB](3288)