Welcome Pratacultural Science,Today is

2018 Vol.35(11)

Display Mode:          |     

Effect of grassland tourism on plant diversity and soil bio-chemical properties of an alpine grassland
SUN Feida, ZHU Can, LI Fei, LIU Lin, CHEN Xiaoxia
2018, 35(11): 2541-2549. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0021
[Abstract](264) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Influence of ecological restoration on soil biological fertility in desertified grassland
HU Sijia, HU Rong, PU Yulin, WANG Aobo, XIANG Shuang, LONG Gaofei, ZHANG Shirong, JIA Yongxia, XU Xiaoxun
2018, 35(11): 2550-2560. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0069
[Abstract](267) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of different grassland managements strategies on grass productivity in Stellera-dominated degraded grasslands
WANG Hongsheng, BAO Gensheng, WANG Yuqin, YI Yali, YANG Youwu, LIU Shengcai, ZHU Xiulian, SONG Meiling
2018, 35(11): 2561-2567. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0202
[Abstract](290) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Validation of GPP remote sensing products using eddy covariance flux observations in the grassland area of China
TANG Huan, LI Zhenwang, DING Lei, SHEN Beibei, WANG Xu, XU Lijun, XIN Xiaoping
2018, 35(11): 2568-2583. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0353
[Abstract](405) [PDF 0KB](1)
Abstract:
Effect of salt stress on turfgrass growth and metabolism
LI Huiying, CHEN Liang
2018, 35(11): 2584-2592. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0635
[Abstract](1558) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Carbohydrate consumption of Hemarthria altissima and Cynodon dactylon is affected by flooding and plant density
LI Xiaoxue, LI Changxiao
2018, 35(11): 2593-2601. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0255
[Abstract](276) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of lead stress on the growth and physiological characteristics of Pogonatherum paniceum and Cynodon dactylon
YU Fei, MAHAI Tiancai, ZHONG Woxiu, CHEN Shuyu, XIE Chengcheng, LI Xi
2018, 35(11): 2602-2613. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0716
[Abstract](303) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Seasonal variations in contents and antibacterial activities of flavonoids and alkaloids in three derberidaceae species
XUE Mengying, LI Lu, ZHANG Huafeng, LIU Ziqi
2018, 35(11): 2614-2621. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0030
[Abstract](271) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Comparison of waterlogging tolerance in 10 species of native plants in Shenzhen to select plants suitable for preparing submerged green belts
PAN Xiao, HE Guoqiang, WU Yaoshan, CHEN Xiaoyun, LIU Zhuocheng
2018, 35(11): 2622-2630. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0025
[Abstract](294) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Study on the mutagenesis effect of colchicine on diploid oats
XU Xingze, ZHAO Guiqin, CHAI Jikuan, GOU Zhiqiang
2018, 35(11): 2631-2640. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0243
[Abstract](418) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Comparison of physiological characteristics of different switchgrass varieties in saline-alkali land
LIU Jili, CHANG Wenwen, ZHANG Yongqian, WU Na
2018, 35(11): 2641-2649. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0271
[Abstract](358) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Comprehensive evaluation of salt tolerance in 12 germplasm resources of Medicago ruthenica at seedling stage
PAN Taotao, YU Xiaojun, XIAO Hong, CHAI Jinlong, WANG Yan, ZHANG Jianwen, YANG Hailei
2018, 35(11): 2650-2663. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0650
[Abstract](248) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Evaluation of drought tolerance in germplasm collections of Bromus catharticus at seedling stage
ZHAO Wenda, YANG Xiaopeng, SUN Ming, ZHANG Chenglin, WU Wendan, MA Xiao, ZHANG Xinquan
2018, 35(11): 2664-2671. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0013
[Abstract](237) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Comparative study on the introduction of different alfalfa varieties in Hulun Buir
LI Yalu, ZHANG Hao, XU Lijun, TANG Xuejuan, YAN Baolong
2018, 35(11): 2672-2682. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0011
[Abstract](320) [PDF 0KB](1)
Abstract:
Cultivation and alkaline tolerance analysis of alfalfa transformed with the GsERF71 gene
WANG Zijun, CHEN Ranran, ZHU Pinghui, YU Yang, CHEN Chao, SUN Xiaoli, DUAN Xiangbo, DU Jianying, REN Hao, LIU Qi, ZHU Yanming
2018, 35(11): 2683-2693. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0019
[Abstract](255) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Preliminary variations in the environment of tea gardens and tea growth on the tea-grass interaction mode
ZHAN Jie, LI Zhenwu, DENG Sufang, YING Zhaoyang
2018, 35(11): 2694-2703. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0018
[Abstract](23) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Detection of viral pathogens in Medicago sativa seeds
WEN Zhaohui, YU Ling, WANG Yuqing
2018, 35(11): 2704-2710. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0241
[Abstract](335) [PDF 0KB](0)
Abstract:
The research status and prospect of Astragalus sinicus as green manure in Jiangxi
XIA Hailin, KANG Lichun, WANG Fei, KE Qinglin, PAN Xiaohua, ZHOU Chunhuo
2018, 35(11): 2711-2721. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0670
[Abstract](299) [PDF 0KB](1)
Abstract:
Characteristics of muscle fibers and relative meat quality of fattening sheep fed sweet sorghum silage and corn silage diets
WANG Ting, HOU Mingjie, SHANG Zhanhuan, WANG Hucheng
2018, 35(11): 2722-2727. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0547
[Abstract](254) [PDF 0KB](0)
Abstract:
A canonical correspondence analysis of the relationship between ground beetle distribution and environmental factors in six land use types
WANG Hui, WANG Xinpu, WANG Jianfang
2018, 35(11): 2728-2737. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0131
[Abstract](300) [PDF 0KB](1)
Abstract:
Seasonal differences in mound features of plateau zokor
WANG Ying, WEI Daihong, ZHANG Weiguo, WEI Wanrong
2018, 35(11): 2738-2743. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0668
[Abstract](283) [PDF 0KB](0)
Abstract:
A study on the change of public service supply before and after a grassland contract on the Gannan pastoral area
KONG Yingying, GONG Yifan, WANG Yitong, AN Amin, SHI Jia, WAN Zidong, CAO Jianjun
2018, 35(11): 2744-2751. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0010
[Abstract](233) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Analysis of the factors influencing recreational satisfaction of the grassland nomadic landscape
YE Jianming, SUI Ying, LI Jingya, LIU Guofeng, JIANG Ping
2018, 35(11): 2752-2764. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0314
[Abstract](238) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Analysis of trade patterns and development trends of Chinese grass products
LIU Yazhao, WANG Mingli, JIANG Nianhua
2018, 35(11): 2765-2772. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0361
[Abstract](324) [PDF 0KB](5)
Abstract: